Ο Δήμος Θεσσαλονίκης φιλοξενεί και προσκαλεί σε συμμετοχή στο διά ζώσης...