Windwave: Υπεράκτιο σύστημα παραγωγής ηλετρικής ενέργειας από αιολική και κυματική ενέργεια

1. Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς προέκυψε;

Η επιχειρηματική μας ιδέα φορά τη συνεκμετάλλευση της διαθέσιμης υπεράκτιας αιολικής και κυματικής ενέργειας για την παραγωγή /αποθήκευση ηλεκτρικής ισχύος με την εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας και μιας συσκευής κυματικής ενέργειας, τοποθετημένα σε ειδική πλατφόρμα σε θαλάσσιο περιβάλλον. Βασιζόμενοι πάνω σε αυτή την ιδέα αναπτύξαμε το σύστημα ‘’WINDWAVE ’’. Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται στην μετατροπή της κινητικής και της δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ενώ παράλληλα υπολογίζεται η παραγόμενη ισχύς εξόδου. Η ιδέα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας με τίτλο ‘’Experimental study of a combined wind/wave power installation” στο Heriot Watt University του Εδιμβούργου σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών έχει τεχνικά και οικονομικά οφέλη.

2. Ποια προβλήματα επιλύετε και που απευθύνεστε;

Η WINDWAVE επιλύει προβλήματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και το περιβάλλον, με την υπάρχουσα τεχνολογία αλλά και με τον ίδιο τον πελάτη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του συστήματος είναι η παραγωγή πράσινης ενέργειας, μείωση εκπομπών CO 2 και γενικότερα η ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, η χρήση του συστήματος συμβάλλει στη μείωση του κόστους και μεταφοράς ενέργειας, μείωση χρήσης συμβατικών καυσίμων, μείωση κόστους κατασκευής και συντήρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Από τεχνικής πλευράς η συνεκμετάλλευση αιολικής και κυματικής ενέργειας συμβάλει σε πιο σταθερή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος.

Αρχικά απευθυνόμαστε σε ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα που θα προκύψει με την προοπτική απομάκρυνσης όλων των θαλασσίων μονάδων από τις υπάρχουσες παράκτιες περιοχές προς άλλες ανοιχτής θαλάσσης, λόγω μόλυνσης των υδάτων. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση τους καθώς η τροφοδότηση από την στεριά θα είναι πολύ δύσκολη. Πάνω σε αυτήν την προοπτική προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα ‘’WINDWAVE ’’.

Επίσης απευθυνόμαστε σε παράκτια μικρά ξενοδοχεία, σταθμούς αφαλάτωσης που χρησιμοποιούνται από μικρά ξενοδοχεία στα άνυδρα νησιά της Ελλάδας, ιδιωτικά νησιά, ιδιωτικές μαρίνες/λιμάνια, ενεργειακές κοινότητες και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και οι προτάσεις διαφοροποιούνται ανάλογα τον χρήστη. 

3. Σε ποιο στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης βρίσκεστε;

Ήδη έχει αναπτυχθεί ένα μικρής κλίμακας πρωτότυπο το οποίο έχει δοκιμαστεί πειραματικά στο φυσικό του περιβάλλον. Παράλληλα, αναπτύσσεται ένα δεύτερο πρωτότυπο, το οποίο είναι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά. 

4. Γιατί ενταχθήκατε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess και πώς σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα;

Στο OKThess ενταχθήκαμε γιατί θέλουμε να εξελίξουμε και να εκμεταλλευτούμε εμπορικά το προϊόν που έχουμε υπό ανάπτυξη. Η βοήθεια που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής είναι πολλά πρακτικά workshops, η υποστήριξη από μέντορες/συμβούλους και η ανάπτυξη της στρατηγικής μας (τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα). Ήδη έχουμε ολοκληρώσει το επιχειρηματικό μας μοντέλο, έχουμε αναλύσει τον ανταγωνισμό και παράλληλα ξεκινήσαμε την επικοινωνία με δυνητικούς πελάτες. Συνοπτικά, μας έχει βοηθήσει από την άποψη της στρατηγικής για την ανάπτυξη μας. 

Η ομάδα

Σωτήρης Καπνόπουλος - MSc Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ,  Ιδρυτής του συστήματος WindWave, Υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Ιωάννης Καλδέλλης - Phd Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Συντονιστής, Σύμβουλος, Καθοδηγητής