Την Πέμπτη η διαδικτυακή εκδήλωση "Η καινοτομία στη Βόρεια Ελλάδα & οι φορείς που την στηρίζουν"

Το OK!Thess σε συνεργασία με το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 17:00 τη διαδικτυακή εκδήλωση «Η καινοτομία στη Β. Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν».

Τι σημαίνει καινοτομία στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Β. Ελλάδα σήμερα; Ποιους αφορά; Ποιους κλάδους της οικονομίας αγγίζει; Ποιοι φορείς στηρίζουν την προσπάθεια ομάδων και επιχειρήσεων να καινοτομήσουν; Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν; Τι άλλη βοήθεια παρέχεται;
 

Συνολικά 30 συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα συζητήσουν θέματα που αφορούν κυρίως:

-τις δομές υποστήριξης και τη μικροχρηματοδότηση στα πρώιμα στάδια μιας επιχειρηματικής προσπάθειας,

-τον ρόλο των εδραιωμένων επιχειρήσεων που αντιλαμβάνονται την καινοτομία ως απαραίτητο συστατικό επιχειρηματικής επιτυχίας στη σύγχρονη οικονομία,

-τον ρόλο των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων που καινοτομούν καθημερινά μέσα από την ακαδημαϊκή και τεχνολογική έρευνα που διεξάγουν,

-την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας και τους τρόπους σύνδεσης της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. 

O συντονιστής του ΟΚ! Τhess, Αντώνης Ηλίας αναφέρει σχετικά με την εκδήλωση ότι «η αξία της καινοτομίας αναδεικνύεται όλο και περισσότερο από την ακαδημαϊκή έρευνα μέχρι τις νεοφυείς επιχειρήσεις, αλλά και τις μεγάλες εταιρίες που μετασχηματίζονται ψηφιακά. Στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη βλέπουμε πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ως επίκεντρο την ενίσχυση της καινοτομίας και η ημερίδα που διοργανώνεται θα συμβάλει ώστε να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα αλλά και η στρατηγική όλων των σημαντικών φορέων της περιοχής μας στις σχετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνουν». 

«Η υποστήριξη της πανεπιστημιακής έρευνας και η διασύνδεση τελικά της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα είναι βασική επιδίωξη του Πανεπιστημίου μας και πρωτοβουλίες όπως η διοργάνωση της συγκεκριμένης ημερίδας συντελούν στην εκπλήρωση οργανικών στόχων, τόσο του Πανεπιστημίου όσο και της οικονομίας συνολικά. Είναι αισιόδοξο ότι, σύμφωνα με τον δείκτη καινοτομίας European Innovation Scoreboard της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019, οι επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα της καινοτομίας βελτιώνονται σταθερά και εμείς, ως οφείλουμε, δίνουμε την ώθηση που απαιτείται για να κινητοποιούμε τους επιστήμονές μας προς τη μεταφορά τεχνολογίας», επισημαίνει ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΑΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

 Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη διοργάνωση, ο συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds, Δρ. Σπύρος Αρσένης, σημειώνει ότι «η Εθνική Τράπεζα και το πρόγραμμα NBG Business Seeds δηλώνει ενεργά για μια ακόμη χρονιά την παρουσία της στη Β. Ελλάδα και στηρίζει τις καινοτόμες επιχειρήσεις. Κάνουμε πράξη τις συνέργειες και βοηθάμε αποτελεσματικά το οικοσύστημα καινοτομίας».

Για να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή εκδήλωση μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:00-17:10 Χαιρετισμοί
17:10-17:30 Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας στα πρώιμα στάδια

Συντονιστής: Δρ. Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα
Συμμετέχοντες:
Δρ. Τρύφων Αδαμίδης, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Perrotis College
Αντώνης Ηλίας, Συντονιστής ΟΚ! Τhess
Γιώργος Κόκκας, Director of Entrepreneurship Hub American College of Thessaloniki, ACT
Edward MacCallum Mavroudakis, Head of Marketing and Communications, 14G PRO
Έφη Λαζαρίδη, Διευθύνουσα Σύμβουλος Προγράμματος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά
Ευστράτιος Στυλιανίδης, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Νικόλας Τακάς, Vice President, THERMI GROUP

17:30-17:50 Μικρό-Χρηματοδότηση στα πρώιμα στάδια

Συντονιστής: Αντώνης Ηλίας, Συντονιστής ΟΚ! Thess
Συμμετέχοντες:
Παύλος Αντώνογλου, Microcredit Development Officer, ΑΦΗ
Δρ. Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής Προγράμματος NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα
Δημήτρης Κουλέτσης, Head of Operations The People's Trust
Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, ΠΚΜ
Νεοκλής Στάμκος, Project Manager-Chief Financial Officer, Microstars

17:50-18:10 Θεσμικοί φορείς υποστήριξης επιχειρηματικότητας

Συντονιστής: Δημήτρης Λακασάς, CEO Olympia Electronics ΑΕ, τ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος
Συμμετέχοντες:
Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος ΕΑΝΕΠ, Thess INTEC AE
Κωστής Καγγελίδης, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ
Μιχάλης Κούπκας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δήμος Θεσσαλονίκης
Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒΕ
Δρ. Κυριάκος Λουφάκης, Πρόεδρος ΔΣ Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας ΑΕ
Νικόλαος Τζόλλας, Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΚΜ
Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών, ΣΒΕ

18:10 - 18:30 Ο ρόλος εδραιωμένων επιχειρήσεων στην οικονομία
της καινοτομίας

Συντονιστής: Χριστίνα Θεοφιλίδη, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής, Εθνική Τράπεζα
Συμμετέχοντες:
Βάσος Ευθυμιάδης, CEO K+ N Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ
Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος EpsilonNet ΑΕ
Αλέξανδρος Μυλωνάς, Διευθυντής Πωλήσεων Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ
Αλέξανδρος Παπαποστόλου, Διευθυντής Papapostolou Healthcare Technologies
Καθ. Ζήσης Σαμαράς, Συν-ιδρυτής Exothermia ΑΕ
Νικόλας Τακάς, Vice President, THERMI GROUP

18:30-19:00 Δράσεις Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων

Συντονιστής: Μιχάλης Δρίτσας, Επικεφαλής Γραφείου Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αρμόδιου για Έρευνα / Τεχνολογία / Καινοτομία
Συμμετέχοντες:
Αθανάσιος Καΐσης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΔΠΕ
Στυλιανός Κατρανίδης, Πρύτανης ΠΑΜΑΚ
Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ
Νίκολαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης ΑΠΘ

19:00-19:10 Συμπεράσματα Ημερίδας

Για να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή εκδήλωση μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ