Οι εξελίξεις για τη γεωργία ακριβείας στο Digital Analytics Meetup #22

Στο Digital Analytics Meetup #22 που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο ΟΚ!Thess θα συζητηθούν οι εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογία και η χρήση των δεδομένων στη γεωργία ακριβείας.

Η γεωργία ακριβείας θεωρείται από πολλούς ως ο δρόμος που θα οδηγήσει στην εξέλιξη, επιτυγχάνοντας αύξηση της παραγωγικότητας και προσφέροντας συγχρόνως οφέλη προς το περιβάλλον.

Στο meetup θα παρουσιαστεί τι σημαίνει γεωργία ακριβείας και ποιος συνδυασμός τεχνολογιών εφαρμόζεται σε αυτήν (π.χ. αισθητήρες, δορυφορικά δεδομένα, drones). Επιπλέον θα γίνει συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς στο χώρο της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων αλλά και σχετικά με την εξέλιξη που υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Βασίλης Πολύχρονος, CTO-Co-Owner της GeoSense και ο Αριστόδημος Ζαμίδης, Founder & CEO της Tractor GPS θα μιλήοουν για τις ανάγκες της γεωργίας ακριβείας στον τομέα της ανάλυσης ψηφιακών πληροφοριών (digital analytics).

Στο Digital Analytics Meetup #22 ο κ. Πολύχρονος θα μιλήσει για το θέμα «Drones Impact στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας». Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσει πώς η σύγχρονη τεχνολογία των drones και των ειδικών καμερών εμπλουτίζει τις διαδικασίες παραγωγής με κρίσιμες πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κοστολόγηση και την παραγωγή. Με την αρωγή των σύγχρονων τεχνολογιών, το εμπειρικό μοντέλο λήψης αποφάσεων μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο και τεκμηριωμένο που μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα κάθε παραγωγικής δράσης. Στόχος τους είναι η γρήγορη και αντικειμενική επιθεώρηση της παραγωγής, ο εντοπισμός προβλημάτων, η χαρτογράφηση τους σε όρους έκτασης και έντασης και η παραγωγή ζωνών διαχείρισης.
Τα αναμενόμενα οφέλη πολλαπλά όπως η μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της απόδοσης των εισροών και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων.

Ο κ. Ζαμίδης θα μιλήσει για το θέμα «In Filed Solutions στον τομέα της Γεωργίας Ακριβείας». Θα γίνει παρουσίαση βασικών εργαλείων συλλογής δεδομένων από τον αγρό, όπως αγρομετεωρολογικοί σταθμοί, αισθητήρες και συστήματα πρόωρης πρόγνωσης εντοπισμού εχθρών καλλιέργειας. Ο  συνδυασμός των εξαγόμενων δεδομένων, η σύνθεση με τα εναέρια δεδομένα και η αξιοποίηση όλων αυτών για την παροχή υπηρεσιών “Γεωργίας Ακριβείας” με σκοπό την  βελτίωση των αγροτικών εργασιών για εξοικονόμηση πόρων από τις αγροτικές εφαρμογές.

Οι ομιλητές:

Βασίλης Πολύχρονος - CTO & Co-Owner GeoSense

Ο Βασίλης Πολύχρονος, Τεχνικός Διευθυντής και ιδρυτής της GeoSense, είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομολόγου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο αντικείμενο των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (Leeds, UK).
Επαγγελματικά, ξεκίνησε την καριέρα του ως Junior Project Manager στην εταιρεία ΤΡΙΑΣ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ως αναλυτής συστημάτων GIS. Το 2001 εργάστηκε ως Project Manager στην εταιρεία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Το 2002 ίδρυσε την εταιρεία GeoSense. Το 2003 εργάστηκε ως Project Manager στο έργο InfoCenter για λογαριασμό του ΟΕΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004. Το 2005 ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος τηλεματικής της εταιρείας COMPUCON AEBE. Από το 2007 μέχρι και σήμερα, εργάζεται αποκλειστικά στην εταιρεία GeoSense ως Τεχνικός Διευθυντής και υπεύθυνος Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.
Έχει παρακολουθήσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Δανία και Ελβετία και είναι ένας από τους πέντε παγκοσμίως αναγνωρισμένους εκπαιδευτές του Ελβετικού οίκου φωτογραμμετρίας Pix4D και από τους πρώτους και λίγους στην Ελλάδα εκπαιδευτής υποψηφίων χειριστών ΣμηΕΑ.

 

Αριστόδημος Ζαμίδης - Founder & CEO Tractor GPS

Ο Αριστόδημος Ζαμίδης είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Η σταδιοδρομία του στον τομέα της διάθεσης γεωργικού εξοπλισμού, ξεκίνησε στην οικογενειακή επιχείρηση γεωργικών μηχανημάτων Ζαμίδης. Αξιοποιώντας την εργασιακή του εμπειρία, ξεκίνησε να δημιουργεί το δικό του οικοσύστημα με κέντρο τη «Γεωργία Ακριβείας». Την τελευταία δεκαετία υπήρξε ιδρυτής σε 2 Ελληνικές εταιρίες τεχνολογίας (TractorGPS και Agromet) που συνεχίζουν έως και σήμερα την επιτυχημένη πορεία τους στον τομέα της έξυπνης γεωργίας. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων και σεμιναρίων «Γεωργίας Ακριβείας» ως εισηγητής.

Πρόγραμμα

  • 18.30 Μαζευόμαστε στο φουαγιέ του OK!Thess, για να γνωριστούμε και να τσιμπήσουμε snacks
  • 19.00 Παρουσιάσεις
  • 20:30 Ολοκλήρωση των παρουσιάσεων.

Μετά τις παρουσιάσεις θα υπάρχει δυνατότητα για networking και συζήτηση για θέματα που απασχολούν την κοινότητα και προτάσεις για επόμενα meetup.

Εγγραφή

Όπως πάντα η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή σε όλους, με την εγγραφή στο meetup.com. Για να εγγραφείτε μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της κοινότητας στο meetup.com