Διαδικασία αίτησης

Γίνονται δεκτές ανά πάσα στιγμή προτάσεις από άτομα ή ομάδες με καινοτόμες ιδέες, ανεξάρτητα του βαθμού ωρίμανσης, που θα ήθελαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες της προ-θερμοκοιτίδας του OK!Thess ώστε να στήσουν μια επιχείρηση (startup) ή να ενισχύσουν μια startup που έχουν ήδη στήσει.

Οι προτάσεις αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται στην παρούσα ιστοσελίδα. H καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων για τον προσεχή κύκλο είναι η Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι διαδικασία δύο φάσεων. Η πρώτη αξιολόγηση γίνεται μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 13 και 16 Ιανουαρίου

Τα αποτελέσματα της προσεχούς αξιολόγησης θα ανακοινωθούν στις 17 Ιανουαρίου. Όλες οι ομάδες που θα επιλεγούν καλούνται να παρακολουθήσουν έναν υποχρεωτικό κύκλο εργαστηρίων που ονομάζουμε Bootcamp.

Το Bootcamp αποτελείται από: 

 • Ένα workshop που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 
 • Την εβδομάδα εκπαίδευσης που ξεκινάει στις 24 Ιανουαρίου 

Οι ομάδες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το Bootcamp, περνάνε στην δεύτερη φάση της αξιολόγησης. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που έλαβαν τις προηγούμενες μέρες, θα παρουσιάσουν εκ νέου την ιδέα τους σε μια επιτροπή αξιολόγησης, σε pitching event. Οι ομάδες που θα επιλεγούν μετά το pitching event, θα είναι τελικά εκείνες που θα συμμετέχουν στον επόμενο κύκλο της θερμοκοίτισης.  

Στη συνέχεια και ορισμένες Τρίτες απόγευμα και κάθε Πέμπτη απόγευμα πραγματοποιείται μια σειρά ~15 υποχρεωτικών επιχειρηματικών εργαστηρίων. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν την οπτικοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας για συμμετέχοντες οποιουδήποτε επιπέδου και περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα θέματα:

 • Σύσταση επιχείρησης
 • Έρευνα αγοράς
 • Διαπραγματεύσεις
 • Πνευματική ιδιοκτησία - Νομικά
 • Ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Ταυτότητα επιχείρησης
 • Επενδυτική ετοιμότητα
 • Product development
 • Product-Market fit

Στους επόμενους δύο μήνες του κύκλου, οι ομάδες συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα με έναν από τους Coaches ώστε να συζητηθεί η πρόοδος τους και να λυθούν επιμέρους προβλήματα.

Εφόσον η ομάδα περάσει από την δεύτερη αξιολόγηση και ενταχθεί στον πλήρη κύκλο θερμοκοίτισης, θα κληθεί να καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 150€ εφάπαξ, το οποίο αποτελεί μία συμβολική συμμετοχή στις δράσεις του OK!Thess. 

Για συμμετοχή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και περιμένετε το email που αναφέρει ότι λάβαμε την αίτηση.
Αίτηση Συμμετοχής


ΙδέαΑγορά


Ομάδα


Υποστήριξη


Λεπτομέρειες επικοινωνίας