Προκήρυξη θέσεων εργασίας για την κάλυψη αναγκών marketing και data management

Το OK!Thess αναζητά συνεργάτες που θα αναλάβουν την υποστήριξη του Οργανισμού σε θέματα Marketing και Συλλογής/Διαχείρισης Δεδομένων. Συγκεκριμένα, για τη θέση του/της Marketing Manager αναζητείται υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του OK!Thess όπως και της ανάδειξης των δράσεων που πραγματοποιούνται. Για τη θέση του/της Data Manager αναζητείται υπεύθυνος/η με αρμοδιότητες σχετικές με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων τόσο για τις δράσεις του OK!Thess όσο για τον αντίκτυπο που έχει δημιουργήσει στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή με τη λειτουργία του. 

Η συνεργασία μπορεί να είναι σε full-time ή part-time βάση ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία του/της υποψήφιου/ας. Καλωσορίζουμε τις αιτήσεις από ταλαντούχους/ες υποψήφιους/ες που μπορούν να καλύψουν τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Marketing management

  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή του πλάνου marketing του OK!Thess σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 
  • Διαχείριση ψηφιακών καναλιών (website, social media), σχεδιασμός marketing campaigns και επιμέλεια περιεχομένου συνεργατών (newsletter, δελτία τύπου, blog κτλ.) για τα online κανάλια. Δημιουργία διαφορετικών μορφών περιεχομένου τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. 
  • Δημιουργία σχετικού οπτικοακουστικού περιεχομένου ή/και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες (φωτογράφους, γραφίστες, video producers, copywriters).
  • Παρακολούθηση, έλεγχος, βελτιστοποίηση των προωθητικών δράσεων ώστε να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μέτρηση και αξιολόγηση στόχων.
  • Διάχυση πληροφοριών τόσο για τα νέα και τις δραστηριότητες του OK!Thess όσο και για την υποστήριξη δράσεων της κοινότητας.

Data Management

  • Συλλογή και διαχείριση δεδομένων για τις ομάδες που έχουν περάσει από το σύνολο των κύκλων επιτάχυνσης του OK!Thess.
  • Συλλογή και διαχείριση δεδομένων από το σύνολο των δράσεων που διοργανώνει και υποστηρίζει το OK!Thess (Demo Day, Open Day, meetups). 
  • Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας του OK!Thess για τη δημιουργία σχετικών ερωτηματολογίων που καλύπτουν όλο το φάσμα των θεματικών ενοτήτων που θα τεθούν.
  • Αξιοποίηση δεδομένων και σύνταξη αναφορών σχετικά με τα αποτελέσματα των δράσεων του OK!Thess
  • Σύνταξη Impact Report για το συνολικό έργο του OK!Thess από την αρχή της λειτουργίας του.

Οι υποψήφιοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 13/04/2020, αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@okthess.gr (με την ένδειξη marketing_okthess ή αντίστοιχα datamanagement_okthess) βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη.