Το Dobe στηρίζει εργαζόμενους και εταιρείες με πρωτότυπα ψυχομετρικά εργαλεία

1. Ποια είναι η επιχειρηματική σας ιδέα και πώς προέκυψε;

Στο DOBE αναπτύσσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία στοχεύει στην αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας πρωτότυπα ψυχομετρικά εργαλεία. Η ιδέα προέκυψε μέσα από την πολυετή συνεργασία μας με εταιρίες, στις οποίες βοηθάμε τους εργαζομένους να αντιμετωπίσουν με τα ιδιά ζητήματα που το DOBE έρχεται να λύσει.


2. Ποια προβλήματα επιλύετε και που απευθύνεστε;

Το DOBE στοχεύει στην αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων των εργαζομένων σε σχέση με: δείκτες Wellbeing των εργαζομένων ( stress, burnout risk, work related quality of life), ανάλυση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων των εργαζομένων (soft skills assessment), δεξιότητες ηγεσίας, συνοχή των εργασιακών ομάδων (teamwork skills/teambuilding stage), ταίριασμα εργαζομένου στην εταιρία/εργασιακή ομάδα/ project (company/work team/project culture and role fit). Απευθυνόμαστε σε εταιρίες όλων των μεγεθών, σε HR managers, σε κάθε τύπο εργασιακής ομάδας και σε κάθε εργοδότη που κατανοεί την ανάγκη να γνωρίζει σημαντικούς παράγοντες/ δείκτες της εταιρίας του και των εργαζομένων του. 

3.    Σε ποιο στάδιο διερεύνησης ή ανάπτυξης βρίσκεστε;

Βρισκόμαστε στο στάδιο του MVP ( Minimum Viable Product) και στην επόμενη φάση θα έχουμε τους πρώτους Beta users.


4. Γιατί ενταχθήκατε στο πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess και πώς σας έχει βοηθήσει μέχρι τώρα;

Το πρόγραμμα επιτάχυνσης του ΟΚ!Τhess ήταν η κατάλληλη διαδρομή για να έρθει το DOBE σε επαφή με το τοπικό οικοσύστημα καινοτομίας. Έως τώρα έχουμε λάβει συμπυκνωμένη και to the point γνώση μέσα από την εμπειρία των εισηγητών και πέρα από κάθε φαντασία βοήθεια από τον ανεκτίμητο coach μας Νίκο Σφίγγο!

H ομάδα

Δημήτρης Κυριάκος, Co - founder DOBE, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Μάριος Ισαακίδης, Co - founder DOBE